Política de reembolso

REEMBOLSO E DEVOLUCIÓNS

Se un produto chegou deteriorado

Recomendamos comprobar o pedido no momento da entrega.

A nosa EMPRESA asumirá todos os gastos de transporte extra que poidan orixinarse, sempre que o produto non fose utilizado, alterado ou manipulado.

Fai falla que se poña en contacto connosco a través do noso teléfono desde a recepción do pedido, indicándonos claramente cal é o problema ou razón da devolución.

Non aceptaremos ningún cambio ou devolución se previamente non recibimos notificación. A nosa EMPRESA enviaralle un produto novo ou lle reembolsará o importe correspondente.

Se o contido do paquete é incorrecto

Se un ou máis produtos recibidos non se corresponden co seu pedido, enviarémoslle os produtos correctos ou lle reembolsaremos o importe correspondente.

A nosa EMPRESA asumirá os gastos de transporte extra que poida orixinarse, sempre que o produto non fose utilizado, alterado ou manipulado.

Fai falla que se poña en contacto connosco a través do noso enderezo electrónico ou teléfono á recepción do pedido, indicándonos claramente cal é o problema ou razón da devolución.

Non aceptaremos ningún cambio ou devolución se previamente non recibimos notificación.

Se non está satisfeito

Se por calquera razón diferente ás anteriores non queda satisfeito, pode devolver un produto. Neste caso, unha vez recibida a mercadoría na súa embalaxe orixinal e en perfectas condicións, necesitamos que nolo comunique.

Fai falla que se poña en contacto connosco a través do noso enderezo electrónico ou teléfono á recepción do pedido, indicándonos claramente cal é o problema ou razón da devolución.

Na nosa EMPRESA non aceptaremos ningún cambio ou devolución se previamente non recibimos notificación.