Política de envío

Os produtos envíanse ao enderezo indicado polo cliente no prazo de 24-48 h despois de realizar o pedido. Co fin de optimizar a entrega, convidamos ao comprador a que indique un enderezo na cal o pedido poida ser entregado.

Todos os envíos van axeitadamente protexidos especialmente para garantir que o produto chegue en perfectas condicións.

En caso que o repartidor tentase entregarlle o paquete e non houbese ninguén para recibilo, por favor contacte connosco canto antes a través do número de teléfono, co fin de acordar unha nova entrega.

No momento en que reciba o seu paquete, debe:

  1. Comprobar a conformidade da mercadoría recibida no momento da entrega.
  2. Sinalar calquera anomalía que puidese ter o pedido e comunicalo á nosa empresa.