Términos del servicio

Estes son os Termos e condicións de venda que regulan a relación contractual para a adquisición de produtos que a NOSA EMPRESA ofrece na súa tenda en liña..

Os Termos e condicións de venda que se describen a continuación rexen exclusivamente as relacións contractuais entre todos os usuarios do sitio web de A NOSA EMPRESA (en diante "cliente") e o vendedor que é a plataforma / tenda en liña (en diante A NOSA EMPRESA).

Enténdese por "contrato" a transacción de compravenda que se implementa a través deste documento. Por "produto" enténdese a mercancía que se vai mercar.

Polo tanto, o Usuario comprométese a ler atentamente as condicións de contratación, cada vez que procede a contratar un produto, xa que foron obxecto de modificación desde a última vez que accedeu.

Ao aceptar estas Condicións Xerais do Contrato, o Usuario declara:

 • a. É unha persoa con capacidade para contratar.
 • b. Que leu e acepta estas condicións xerais de contratación.

O Usuario sempre e en calquera caso, antes do inicio do procedemento de compra do produto, terá acceso ás condicións de contratación, que poden almacenarse e / ou reproducirse nun soporte duradeiro.

 1. PREZO
 2. DISPOÑIBILIDADE DO PRODUTO
 3. PAGAMENTO DA ORDE
 4. CANCELACIÓNS E DEVOLUCIÓNS

 • PREZO
 • Os prezos dos nosos produtos exprésanse en euros e inclúen o correspondente Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) segundo o produto.

  A NOSA EMPRESA resérvase o dereito de modificar os seus prezos en calquera momento, pero os produtos facturaranse en función das tarifas vixentes no momento do rexistro do pedido.

 • DISPOÑIBILIDADE DO PRODUTO
 • As nosas ofertas e prezos son válidos sempre que se mostren no sitio web e sempre en función das existencias dispoñibles.

  Reservamos a posibilidade de asignar un máximo de botellas de cada viño por cliente. As cesións faranse por rigorosa orde de recepción do pedido.

  Normalmente só ofrecemos produtos que temos en stock. Para produtos que non están nos nosos almacéns, as nosas ofertas son válidas a condición de que haxa dispoñibilidade dos nosos provedores. Neste marco, proporcionaranse indicacións sobre a dispoñibilidade dos produtos no momento de procesarse cada pedido.

  No caso de que o produto non estea dispoñible despois do procesamento dun pedido, o comprador será informado por correo electrónico ou teléfono da entrega de só unha parte do seu pedido, podendo aceptalo ou cancelalo. En calquera caso, o cliente recibirá un reembolso total ou parcial nun prazo máximo de 72 horas.

 • PAGAMENTO DA ORDE
 • Os pagamentos dos pedidos realizaranse en liña mediante tarxeta, transferencia bancaria ou as plataformas habilitadas para iso. O cargo na tarxeta de crédito farase no momento da compra.

  Todas as transaccións de compra realízanse nun estrito marco de confidencialidade e cifrado grazas ao protocolo SSL. A confidencialidade dos datos facilitados polo cliente está garantida mediante cifrado, evitando a súa comunicación a terceiros. Aleatoriamente, para reforzar a seguridade e verificar a fiabilidade dos datos proporcionados ao realizar un pedido, A NOSA EMPRESA pode solicitar información adicional ao cliente (como unha copia do DNI ou similar) para verificar que o usuario realizou a compra. O documento debe enviarse nun prazo de 3 días hábiles, reservando A NOSA EMPRESA o dereito a reembolsar o pedido se non recibe os documentos solicitados ou se non son válidos. En calquera caso, A NOSA EMPRESA non ten acceso a datos bancarios nin os almacena nos seus servidores.

 • CANCELACIÓNS E DEVOLUCIÓNS
 • Os pedidos pódense cancelar sen custo ata o momento en que o envío se faga efectivo. Se recibimos un aviso de cancelación unha vez enviado o paquete, considerarase unha devolución. As devolucións poden realizarse o mesmo día desde a recepción do produto segundo as seguintes especificacións:

  1. Non poderá exercer o dereito de devolución cando haxa indicios de que os produtos foron abertos, manipulados ou expostos a condicións inadecuadas.
  2. É obrigatorio devolver os produtos debidamente protexidos, no seu embalaxe orixinal, en perfecto estado para a súa venda posterior.
  3. Non se pode aceptar ningún paquete que carece de algún elemento de identificación do remitente (nome, apelidos, enderezo, número de pedido).
  4. A devolución dos produtos solicitados dará lugar á devolución da totalidade das cantidades pagadas polo Usuario.
  5. Os custos de envío correrán a cargo do cliente, así como as devolucións. As devolucións derivadas do noso erro ou dun defecto do produto quedan excluídas deste caso. Nese caso, A NOSA EMPRESA comprométese a cambiar o produto defectuoso por outro igual ou devolverase o importe. Tamén se encargará da devolución e os gastos de envío posteriores.